Giao đấu
#Tên đề thiNote
1 [Toán II] Đề luyện thi giải Toán trên máy tính điện tử
2 [Toán II] Đề tuyển chọn giải toán máy tính Casio khu vực, Quốc gia tháng 21/09/2017 (*)
3 [Toán II] Đề Thi Kiểm Tra Lần 1
4 [Toán II] Cuộc thi học sinh giỏi giải Toán máy tính khoa học Trường THCS Nguyễn Trung Trực 41405 (*)
5 [Toán II] Đề luyện thi giải toán máy tính Casio khu vực, Quốc gia tháng 12/09/2017 (*)
6 [Toán II] Đề luyện thi thứ 1789 giải nhanh Toán trên máy tính Casio năm học 2017 - 2018
7 [Toán II] Đề luyện thi HSG giải Toán máy tính Casio Tuyên Quang năm học 2017 - 2018 số 6977
8 [Toán II] Cuộc thi HSG giải Toán máy tính điện tử Long An năm học 2017 - 2018 số 6077
9 [Toán II] Đề tuyển chọn giải Toán máy tính bỏ túi 16610 - năm học 2017 - 2018
10 [Toán II] Đề tuyển chọn HSG giải Toán máy tính khoa học Quốc gia năm học 2017 - 2018 số 1700
11 [Toán II] Đề tuyển chọn giải Toán trên máy tính bỏ túi lần 93447 hay nhất
12 [Toán II] Cuộc thi giải Toán trên máy tính Casio lần 63164 khó
13 [Toán II] Đề tuyển chọn giải toán máy tính khoa học khu vực, Quốc gia tháng 18/09/2017
14 [Toán II] Giải Toán máy tính khoa học cùng Nguyen Duc Hoang Trường THCS Lương Khánh Thiện lần 690
15 [Toán II] Đề luyện thi học sinh giỏi giải Toán máy tính bỏ túi Trường THCS Phú Nghĩa 96460
16 [Toán II] Đề tuyển chọn HSG giải Toán máy tính điện tử Hải Phòng năm học 2017 - 2018 số 1379
17 [Toán II] Giải Toán máy tính điện tử lần 481
18 [Toán II] Giải Toán máy tính Casio cùng trần thị thu huệ Trường THCS Lương Khánh Thiện lần 745
19 [Toán II] Luyện tập giải Toán máy tính bỏ túi Quốc gia tháng 09/2017 (*)
20 [Toán II] Giải Toán máy tính bỏ túi cùng Tô Trường THCS Tô Hiệu lần 354 (*)

Trò chuyện