Giao đấu
#Tên đề thiNote
1 [Toán II] Câu hỏi thông dụng trong casio ( Trần Tấn Phúc tạo )
2 [Toán II] Dau toan casio-13579 giải toán trên máy tính bỏ túi 7534 (*)
3 [Toán II] Dau toan casio-13579 giải toán trên máy tính bỏ túi 6440 (*)
4 [Toán II] Luyện tập giải Toán máy tính khoa học THCS Quảng Kim lần thứ 5
5 [Toán II] Giải Toán trên máy tính điện tử năm học 2017 - 2018 của THCS Quảng Kim lần thứ 4 (*)
6 [Toán II] Đề luyện thi giải toán máy tính 17/08/2017 (*)
7 [Toán III] Cuộc thi giải Toán máy tính Casio số 4327 (*)
8 [Toán II] Cuộc thi giải Toán máy tính bỏ túi 43529 - năm học 2017 - 2018
9 [Toán II] Cuộc thi giải Toán trên máy tính điện tử lần 61667 khó
10 [Toán II] Rèn luyện giải Toán máy tính khoa học cùng Người Bí Ẳn - 14676
11 [Toán II] Giải Toán máy tính bỏ túi ( Mai Hương Trà tạo)
12 [Toán II] Cuộc thi giải Toán trên máy tính khoa học lần 62943 hay, khó
13 [Toán II] Đề luyện thi giải Toán trên máy tính Casio ngày 19/08/2017
14 [Toán II] Đề thi thử số 2 lớp 8 cho THCS Quảng Kim
15 [Toán II] Cuộc thi giải Toán máy tính khoa học lần thứ 3 năm học 2017 - 2018 của THCS Quảng Kim
16 [Toán II] Đề luyện thi học sinh giỏi giải Toán máy tính Casio (*)
17 [Toán II] Đề tuyển chọn học sinh giỏi giải Toán máy tính điện tử 61141
18 [Toán II] Cuộc thi giải toán máy tính Casio khu vực, Quốc gia
19 [Toán II] Đề luyện thi học sinh giỏi giải Toán máy tính bỏ túi Trường THCS Trà Tân 72283
20 [Toán II] Rèn luyện giải Toán máy tính điện tử cùng Mai Thành Đạt - 32296

Trò chuyện