Giao đấu
#Tên đề thiNote
21 [Toán II] Đề tuyển chọn giải Toán máy tính khoa học Trường THCS Đức Bác thứ 1891 (*)
22 [Toán II] Đề luyện thi giải Toán trên máy tính Casio ngày 02/10/2017
23 [Toán II] Đề luyện thi học sinh giỏi giải Toán máy tính khoa học Trường THCS Trung Môn 23803
24 [Toán II] Cuộc thi giải Toán trên máy tính bỏ túi ngày 01/10/2017
25 [Toán II] Luyện tập giải Toán máy tính khoa học Quốc gia tháng 10/2017
26 [Toán II] Giải Toán máy tính Casio ngày 01/10/2017 khó
27 [Toán II] Giải Toán máy tính Casio ngày 01/10/2017 hay, khó
28 [Toán II] Đề luyện thi giải Toán trên máy tính bỏ túi ngày 01/10/2017 (*)
29 [Toán II] Nguyễn Trọng Kính đã tạo Đề luyện thi giải Toán máy tính điện tử vào 30/09/2017
30 [Toán II] Cuộc thi thứ 4278 giải nhanh Toán trên máy tính điện tử năm học 2017 - 2018
31 [Toán II] Luyện tập giải Toán máy tính bỏ túi Quốc gia tháng 09/2017 - 105 (*)
32 [Toán II] Giải Toán trên máy tính Casio thứ 31675 Nhanh và Chính xác
33 [Toán II] Châu Trần Duyên Anh - MTCT 04
34 [Toán II] Cuộc thi giải Toán trên máy tính điện tử lần 76754 hay, khó
35 [Toán II] Rèn luyện giải Toán máy tính Casio cùng nguyễn Thành Đạt - 90027
36 [Toán II] Cuộc thi giải toán máy tính Casio khu vực, Quốc gia tháng 29/09/2017 (*)
37 [Toán II] Luyện tập giải Toán máy tính khoa học Quốc gia tháng 09/2017 - 101 (*)
38 [Toán II] Luyện tập giải Toán máy tính bỏ túi Quốc gia tháng 09/2017 - 104
39 [Toán II] Giải Toán máy tính khoa học cùng Nguyễn Vĩnh Phú Trường THCS Hiệp Bình lần 587
40 [Toán II] Cuộc thi giải Toán máy tính Casio Trường THCS Lê Văn Tám thứ 8353

Trò chuyện