Đề luyện thi giải Toán trên máy tính Casio ngày 12/01/2017Nội dung đề thi
Bài 1:

Để xây dựng quỹ khuyến học thị xã Bình Long, PGD thị xã đã đưa ra phương án là đầu mỗi tháng sẽ khuyên góp một số tiền và gửi tiết kiệm số tiền đó vào ngân hàng. Chương trình khuyên góp bắt đầu từ tháng 6/2014 đến tháng 9/2014. Cụ thể như sau:

 - Đầu tháng 6 khuyên góp được: 3 120 000 đồng.

 - Đầu tháng 7 khuyên góp được: 4 820 000 đồng.

 - Đầu tháng 8 khuyên góp được: 4 800 000 đồng.

 - Đầu tháng 9 khuyên góp được: 3 720 000 đồng.

Hỏi đến cuối tháng 12/2014 thì quỹ khuyến học của PGD thị xã Bình Long sẽ có tất cả bao nhiêu tiền cả gốc lẫn lãi. Biết rằng lãi suất của ngân hàng là 0,55%/tháng (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Bài 2:

Cho một bảng ô vuông có kích thước 119x272. Hãy tính số hình chữ nhật trong bảng ô vuông có kích thước 119x272.

Lưới ô vuông - hình chữ nhật

Hình minh họa: Bảng ô vuông có kích thước 5x8

Ví dụ: Bảng ô vuông có kích thước 2x2 sẽ có 9 hình chữ nhật.

Bài 3:

Tìm số dư của phép chia  $123456789 \times 987654321$ cho 2084.

Bài 4:

Tìm 4 chữ số tận cùng của 152017+ 52017.

Bài 5:
Tìm số dư của phép chia ${20132011^3} - {20112013^2}$ cho 169
Bài 6:

Tìm số tự nhiên x nhỏ nhất có 10 chữ số, biết x chia cho 19 dư 4, chia cho 23 dư 21 và chia cho 41 dư 34.

Bài 7:
Tìm hai chữ số tận cùng của: ${2^{2018}} + {2^{2015}} + {2^{2077}}$
Bài 8:
Tìm ước chung lớn nhất của 1776 và 2776
Bài 9:

Tính phần nguyên của thương: 14587557758493847584938475684586958 và 4924

Bài 10:

Tìm số dư khi chia 1234789 chia cho 72015

Bài 11:

Rút gọn phân số $\dfrac{{2194780}}{{509772900}}$ về phân số tối giản. 

Bài 12:

Cầu thang có n bậc thang được đánh số từ 1 đến n. Mỗi bước thầy Tiến có thể đi lên 1 bậc thang, 2 bậc thang hoặc 3 bậc thang, có thể đi xuống 1 bậc thang, 2 bậc thang hoặc 3 bậc thang. Hỏi nếu thầy Tiến ở chân cầu thang đi lên đỉnh cầu thang, rồi đi xuống chân cầu thang nhưng chỉ được bước vào các vị trí mà lúc dưới đi lên. Hỏi thầy Tiến có bao nhiêu cách đi với n = 11? Ví dụ n = 3 thì có 9 cách.

Bài 13:

Cho tam giác ABC có AB = 3,58; BC = 4,91; CA = 5,75, đường cao BH. Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho MC = 2MB. Gọi I là giao điểm của AM và BH. Tính giá trị của IA + IB (Làm trên kết quả đến 3 chữ số ở phần thập phân)

Bài 14:

Từ 10101 đến 99555 có những số chia hết cho 3 mà không chia hết cho 5. Tính tổng tất cả các số này.

Bài 15:

Cho các điều kiện sau: $\dfrac{x}{5} = \dfrac{y}{3} = \dfrac{z}{7}$ và $3x + 2y - 5z = 12,24$. Tính chính xác giá trị của: $F = 2x + y + 6z$ 

Bài 16:
Tìm bốn chữ số tận cùng của: $931963 \times 10101998 \times 883993 \times 331992 \times 20142016$
Bài 17:

Cho đa thức $E\left( x \right) = {x^5} + {x^4} - 9{x^3} + a{x^2} + bx + c$.  Tính tổng các hệ số của $E\left( x \right)$, biết rằng $E\left( x \right)$ chia hết cho: ${x^3} + 3{x^2} - 4x - 12$ 

Bài 18:

Tính giá trị gần đúng với 6 chữ số ở hàng thập phân:

$A = \sqrt {{1} + \sqrt[3]{{3 + \sqrt[4]{{4 + \sqrt[5]{{5 + \sqrt[6]{{6 + \sqrt[7]{{7 + \sqrt[8]{{8 + \sqrt[9]{9}}}}}}}}}}}}}} $

Bài 19:

Cho dãy số: ${U_n} = {3^n} + 2064$ với n = 0, 1, 2, 3…

Tính giá trị đúng của B = U15 + U16 + U17 + … + U30

Bài 20:

Tìm phân số tối giản bằng số thập phân vô hạn tuần hoàn 38,(21)

Hãy chọn những đề thi ở trạng thái "Đang thi" để làm bài Online miễn phí!

Trò chuyện