Đề luyện thi học sinh giỏi giải Toán máy tính Casio Trường THCS Thị trấn Tầm Vu 59698Nội dung đề thi
Bài 1:
Tìm bội chung nhỏ nhất của 1476 và 2476
Bài 2:
Tìm hai chữ số tận cùng của: ${11^{{{29}^{31}}}}$
Bài 3:

Tìm một số biết 5% của số đó là: $\dfrac{{\sqrt[6]{{1,811}} \times 2,{{733}^5}}}{{\sqrt[7]{{4,{{621}^4}}}}}$ (Làm tròn kết quả đến 5 chữ số ở phần thập phân) 

Bài 4:

Tìm Ước chung lớn nhất của 81246254 và 18165156

Bài 5:

Tìm số dư khi chia 122488722 chia cho 2018

Bài 6:

Cho đa thức $A\left( x \right) = {x^4} - 4{x^3} - 19{x^2} + 106x - m$. Tìm m để $A\left( x \right)$ chia hết cho đa thức $\left( {82 - x} \right)$.

Bài 7:

Lớp 9D có sĩ số là 41 học sinh trong tổng số học sinh của trường An Phú là 987 học sinh. Hỏi lớp 9D có sĩ số chiếm bao nhiêu phần trăm so với số học sinh cả trường. (Làm tròn kết quả đến 4 chữ số thập phân)

Hướng dẫn: Một số bài yêu cầu tính phần trăm hoặc lãi suất cần ghi kết quả dưới dạng phần trăm. Cú pháp: [Số làm tròn]%. Cần phải làm tròn trước mới chuyển về phần trăm sau. Ví dụ: Sau khi tính toán ta có tỉ lệ là 0,023455 => Làm tròn thành 0,0235 => "Nộp bài" là: 2,35%

Bài 8:

Trong mặt phẳng cho 94 điểm riêng biệt! Biết rằng không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi nếu lấy các điểm đó làm đỉnh của tam giác thì có thể vẽ được nhiều nhất bao nhiêu tam giác.

Bài 9:

tim so tu nhien nho nhat co 4 chu so biet rang so chia cho 12 du 10 chia 18 du 16 con chia 27 thieu 2.

bai đô Nguyen Van Thuan tao ra . Thac mac gi cu lai tin nhan wink

 

Bài 10:

14! = ?

Bài 11:

Tính S=14+24+34+.....+20184

Bài 12:

tìm tất cả nghiệm  nguyên dương (a;b;c) sao cho a+b+c=10

có tất cả ... nghiệm

 

Bài 13:
Tìm ước nguyên tố lớn nhất có hai chữ số của: $38 \times 9393 \times 18112014$
Bài 14:

Cho góc xOy có số đo góc là 30 độ, người ta sắp xếp các hình vuông vào góc xOy sao cho góc trên, bên trái  của các hình vuông phải tiếp xúc với tia Ox và các hình vuông phải liên tiếp nhau, không chồng chéo (như hình vẽ dưới). Biết rằng hình vuông nhỏ nhất H1 có độ dài cạnh là 1. Hình vuông H2 gần hình vuông H1, hình vuông H3 gần hình vuông H2…  Hỏi tổng diện tích của các hình vuông có độ dài cạnh nhỏ hơn 2317 là bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến 4 chữ số ở phần phận phân)

Bài 15:
Cần chọn một đội từ 4 bạn nữ và 5 bạn nam. Người ta yêu cầu đội đó phải có ít nhất 2 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn đội.
Bài 16:

Giải phương trình $\sqrt {x + 1}  + 2(x + 1) = x - 1 + \sqrt {1 - x}  + 3\sqrt {1 - {x^2}} $

(Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản, theo giá trị tăng dần và ngăn cách các giá trị với nhau bằng ";")

Bài 17:

Cho xyz=1 và $D = \dfrac{1}{{1 + x + xy}} + \dfrac{1}{{1 + y + yz}} + \dfrac{1}{{1 + z + xz}}$

Tính: $\dfrac{{1,03.0,49 + 3,12 - 9,98\sqrt 2 .D}}{{D - 1,5 + 4,9D + 1,21D - 89}}$

(Làm tròn đến hai chữ số thập phân)

Bài 18:

 Tìm giá trị lớn nhất của P = $x^{2}+y^{2}$  biết x, y là 2 số thực thỏa mãn: 

$x^{2}+y^{2}$ - 4x+3=0

 

Bài 19:

Tính diện tích hình sau biết: a = 25 (cm); b = 24 (cm); z = 30 độ (làm tròn đến 2 chữ số thập phân)

Bài 20:

cho \begin{cases}ax+by+cz=0\\a+b+c=\dfrac{1}{2017}\end{cases}.
Tính giá trị biểu thức

P=\dfrac{ax^2+by^2+cz^2}{ab\left(x-y\right)^2+bc\left(y-z\right)^2+ca\left(z-x\right)^2}

Hãy chọn những đề thi ở trạng thái "Đang thi" để làm bài Online miễn phí!

Trò chuyện