Đề tuyển chọn giải Toán máy tính bỏ túi Trường Th Trung Sơn 1 thứ 4779Nội dung đề thi
Bài 1:

Tính giá trị của biểu thức B = 3,(02) + 3,(04) + 3,(06) + 3,(08) + … + 3,(86) 

Bài 2:

Tìm BCNN của hai số sau: 40096920, 51135438.

Bài 3:

alrial

Bài 4:

Cho ba số, nếu cộng hai số bất kỳ thì ta được các số sau: 28$, $36$, $48. Tìm tích của ba số đó (Làm tròn kết quả đến 2 chữ số thập phân)

Bài 5:

Cần chọn một đội từ 4 bạn nữ và 5 bạn nam. Người ta yêu cầu đội đó phải có ít nhất 2 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn đội.

Hãy chọn những đề thi ở trạng thái "Đang thi" để làm bài Online miễn phí!

Trò chuyện