Đề tuyển chọn giải Toán trên máy tính bỏ túi lần 31783 hay, khóNội dung đề thi
Bài 1:

Tính giá trị của biểu thức: -100.101 + 101.102 - 102.103 + 103.104 - … + 2885.2886

Bài 2:

Cho đa thức $B\left( x \right) = {x^4} - 7{x^3} - 19{x^2} + 106x + m$. Tìm m để $B\left( x \right)$ chia hết cho đa thức ${x^2} + 2x – 15$.

Bài 3:

1 thiên niên kỉ (1000 năm) = ? s

tính cả năm nhuận 

Bài 4:

Cho tam giác ABC có AB = 3,53; BC = 4,90; CA = 5,71, đường cao BH. Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho MC = 2MB. Gọi I là giao điểm của AM và BH, r là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác IBM, R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác IBM. Tính giá trị của r + R (Làm trên kết quả đến 3 chữ số ở phần thập phân)

Bài 5:

Cho đa thức $P\left( x \right) = 3{x^4} + m{x^3} - 2{x^2} + x - n$ và đa thức $Q\left( x \right) = {x^5} + m{x^4} + 3{x^2} + nx$. Tìm gần đúng với 3 chữ số ở phần thập phân giá trị của m, n sao cho $P\left( x \right)$ chia cho $x + 15$ dư 17 và $Q\left( x \right)$ chia hết cho $x – 76$

Ghi m và n ngăn cách nhau bằng dấu “;”

Bài 6:

Tính số dư của thương: 24587556758493847584938475312586958 và 22015

Bài 7:

Tìm a,b,c thỏa mãn biểu thức: $\dfrac{{21{x^2} + 4x - 41}}{{(x + 1)(x + 2)(x - 3)}} = \dfrac{a}{{x + 1}} + \dfrac{b}{{x + 2}} + \dfrac{c}{{x - 3}}$

Viết a b c ngăn cách bởi dấu ";"

Bài 8:
Biết rằng một lon sữa “ông Thọ” có khối lượng tịnh 397 (g). Khối lượng riêng của sữa là 1,24 g/cm3. Hỏi cần thiết kế hộp sữa hình trụ có diện tích theo cm ít nhất là bao nhiêu để chứa vừa đủ khối lượng sữa trên (diện tích khe hỡ không đáng kể). Làm tròn kết quả đến 4 chữ số ở phần thập phân.
Bài 9:

Một người từ chân cầu thang đi lên đỉnh cầu thang có 215 bậc thang. Ban đầu người đó bước lên 2 bậc thang, rồi bước xuống 1 bậc thang, sau đó lại bước lên 2 bậc thang, rồi bước xuống 1 bậc thang… Hỏi sau bao nhiêu giây thì người đó bước lên tới đỉnh cầu thang? Biết rằng mỗi bước lên mất 3 giây và mỗi bước xuống mất 4 giây. 

Bài 10:

Viết số 28,081600(2016) dưới dạng phân số tối giản

Bài 11:

Tìm 6 chữ số đầu tiên của 2016^216 

:good luck   đề do QL Nguyễn Phương Thanh Ngân ra . Thắc mắc vui lòng nhắn tin cho tôi

 

Bài 12:

Giải phương trình: $x\left( {x + 5} \right) = 2\sqrt[3]{{{x^2} + 5x - 2}} - 2$

Các nghiệm ghi theo thứ tự từ bé đến lớn, mỗi nghiệm cách nhau bởi dấu chấm phẩy.

Bài 13:

Cho $\left\{ \begin{array}{l}
x + y + z = a\\
{x^2} + {y^2} + {z^2} = b^2\\
\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y} + \dfrac{1}{z} = \dfrac{1}{c}
\end{array} \right.$

Tính $C = {x^3} + {y^3} + {z^3}$ biết $\left\{ \begin{array}{l}
a = 1,2\\
b = 1,3\\
c = 1,4
\end{array} \right.$

(Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản)

Bài 14:

cho x,y,z là ba số thực trong đó x,y,z có 1 số là số nguyên âm,1 số là số nguyên dương và 1 số 0.

hỏi x thuộc loại nào biết:/x/=y^3-y^2*z

nhập KQ dưới dạng số hay dấu nếu dương thì ghi KQ là ++

                                               âm thì ghi KQ là :--

                                               còn x=0 thì ghi KQ là :00

Bài 15:

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : $A = {x^2} + 2{y^2} - 2xy + 2x -10y$

 

Bài 16:

tìm các số tự nhiên a;b;c nhỏ nhất sao cho 16a=25b=30c

(nhâp kết quả theo thứ tự của a;b;c và ngăn cách chúng bằng dấu ; )

bài do Nguyễn Văn Thuận tạo ra . Thắc mắc gì cứ để lại tin nhắn smiley

 

Bài 17:

Tìm số dư khi chia 1238789 chia cho 22018

Bài 18:

Tính giá trị của biểu thức: 101.102.103 + 102.103.104 + 103.104.105 + 104.105.106 + … + 2295.2296.2297

Bài 19:

Tính gần đúng giá trị biểu thức, làm tròn tới 4 chữ số thập phân: $D = \sqrt[3]{{200 + 128\sqrt[3]{2} + \dfrac{{53}}{{1 + \sqrt[3]{2}}}}} + \sqrt[3]{{\dfrac{{18}}{{1 + \sqrt[3]{2}}} - 4\sqrt[3]{2}}}$

Bài 20:

 Tìm giá trị lớn nhất của P = $x^{2}+y^{2}$  biết x, y là 2 số thực thỏa mãn: 

$x^{2}+y^{2}$ - 4x+3=0

 

Hãy chọn những đề thi ở trạng thái "Đang thi" để làm bài Online miễn phí!

Trò chuyện