Đề tuyển chọn giải Toán trên máy tính Casio lần 39317Nội dung đề thi
Bài 1:

Cho một bảng ô vuông có kích thước 114x272. Hãy tính số hình vuông trong bảng ô vuông có kích thước 114x272.

Lưới ô vuông - hình chữ nhật

Hình minh họa: Bảng ô vuông có kích thước 5x8

Ví dụ: Bảng ô vuông có kích thước 2x3 sẽ có 8 hình vuông.

Bài 2:

Rút gọn phân số $\dfrac{{21947800}}{{509772900}}$ về phân số tối giản. 

Bài 3:

Cho các điều kiện sau: $\dfrac{x}{5} = \dfrac{y}{3} = \dfrac{z}{7}$ và $3x + 2y - 5z = 12,24$. Tính chính xác giá trị của: $F = 5x + y + 3z$ 

Bài 4:
Cho tam giác ABC vuông tại B có BC = 15,12 (cm). Hai đường trung tuyến BM và CN vuông góc với nhau. Hỏi độ dài CN là bao nhiêu (Làm tròn đến 3 chữ số ở phần thập phân)
Bài 5:

Để xây dựng quỹ khuyến học thị xã Bình Long, PGD thị xã đã đưa ra phương án là đầu mỗi tháng sẽ khuyên góp một số tiền và gửi tiết kiệm số tiền đó vào ngân hàng. Chương trình khuyên góp bắt đầu từ tháng 6/2014 đến tháng 9/2014. Cụ thể như sau:

 - Đầu tháng 6 khuyên góp được: 3 320 000 đồng.

 - Đầu tháng 7 khuyên góp được: 4 220 000 đồng.

 - Đầu tháng 8 khuyên góp được: 4 500 000 đồng.

 - Đầu tháng 9 khuyên góp được: 3 220 000 đồng.

Hỏi đến cuối tháng 12/2014 thì quỹ khuyến học của PGD thị xã Bình Long sẽ có tất cả bao nhiêu tiền cả gốc lẫn lãi. Biết rằng lãi suất của ngân hàng là 0,55%/tháng (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Bài 6:

Số 200215+ 20025 có bao nhiêu chữ số 0 tận cùng? wink

Bài 7:

Tính giá trị của biểu thức: $83 \times \left( {2 \times 436 + 180} \right) - 2015 \div 5$

Hướng dẫn: Khi "Nộp bài" chỉ điền các chữ số (Không được có khoảng trống, kí tự chữ hay ký tự đặc biệt)

Bài 8:

Tìm số dư khi chia số $A = {\left( {2 + \sqrt 3 } \right)^{37}} + {\left( {2 - \sqrt 3 } \right)^{37}}$ cho 2058

Bài 9:

Tìm số nguyên dương n thỏa mãn $\left( {1 - \dfrac{1}{{{2^2}}}} \right)\left( {1 - \dfrac{1}{{{3^2}}}} \right)...\left( {1 - \dfrac{1}{{{n^2}}}} \right) = \dfrac{{2039}}{{4076}}$.

Bài 10:

Tìm chữ số tận cùng của 20022017.wink

Hãy chọn những đề thi ở trạng thái "Đang thi" để làm bài Online miễn phí!

Trò chuyện