Giải Toán trên máy tính bỏ túi thứ 78669 Nhanh và Chính xácNội dung đề thi
Bài 1:

Tìm 3 chữ số tận cùng của số 361628

Bài 2:

Tính giá trị biểu thức: $A = \left( {2\dfrac{1}{4} + 2\dfrac{2}{5}} \right) \div \left( {2\dfrac{3}{4} - \dfrac{3}{2}} \right) \div \left( {1,7 + 2\dfrac{2}{5} + 3,7} \right)$.

Bài 3:

Tìm tất cả các nghiệm của đa thức: ${x^4} - 6{x^3} + 27{x^2} - 54x + 32$.

Sắp xếp các nghiệm theo thứ tự từ bé đến lớn, ngăn cách với nhau bởi dấu ";"

Bài 4:

Tháp tam giác là hình tam giác đều lớn cấu thành từ nhiều tam giác với nhiều tầng. Hỏi tháp tam giác với độ cao là 234 có bao nhiêu hình hình thoi.

Ví dụ:

  • Tháp tam giác độ cao là 2 có 3 hình thoi.
  • Tháp tam giác có độ cao là 3 có 9 hình thoi.

Tháp tam giác

Hình minh họa tháp tam giác có độ cao là 4

Bài 5:

Cho tam giác ABC cân tại  A có góc A = 200
Trên AB lấy D sao cho AB = BC tinh góc BDC

nhâp kq kiểu x^0

x là kq ^0 là độ

Bài 6:

Tính diện tích của đa giác 13 cạnh đều, biết rằng độ dài cạnh của đa giác là 19,1 (Làm tròn kết quả đến 3 chữ số ở phần thập phân)

Bài 7:

Tìm số dư của 2019200 cho 7

 

Bài 8:

Cho ba số, nếu cộng hai số bất kỳ thì ta được các số sau: 28$, $37$, $48. Tìm tích của ba số đó (Làm tròn kết quả đến 2 chữ số thập phân)

Bài 9:

Có bao nhiêu phân số có mẫu số là 4167020 lớn hơn hoặc bằng $\dfrac{21}{2011}$ và bé hơn hoặc bằng $\dfrac{2011}{21}$

Bài 10:

Giải phương trình: $\sqrt {x + \sqrt x }  - \sqrt {x - \sqrt x }  = \dfrac{3}{2}.\sqrt {\dfrac{x}{{x + \sqrt x }}} $

(Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản, ngăn cách các nghiệm bằng dấu ";")

Bài 11:

Cho dãy số: ${U_n} = {3^n} + 2016$ với n = 0, 1, 2, 3…

Tính giá trị đúng của B = U15 + U16 + U17 + … + U30

Bài 12:
Tìm bốn chữ số tận cùng của: $931768 \times 10101868 \times 881968 \times 682068 \times 20142168$
Bài 13:

số nào có giá trị nhân 10

Bài 14:

Tính giá trị của biểu thức $A = \sqrt {2 + \sqrt[3]{{3 + \sqrt[4]{{4 + ... + \sqrt[{14}]{{14 + \sqrt[{15}]{{15}}}}}}}}}$

(Viết kết quả tìm được dưới dạng số thập phân làm tròn đến 5 chữ số thập phân)

Bài 15:

Tìm hai chữ số tận cùng của ${19^{{5^{1890}}}}$

Bài 16:

Tính tổng x + 2y biết rằng x, y là nghiệm của hệ phương trình: $\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{12x - \sqrt {73} y + 8 = 0}\\
{17x + 29y + \sqrt[3]{{14}} = 0}
\end{array}} \right.$

(Làm tròn kết quả đến 2 chữ số ở phần thập phân) 

Bài 17:

Tìm số p nguyên tố sao cho p+6; p+8; p+12; p+14 đều là số nguyên tố

Bài 18:

Cho ${S_n} = \dfrac{{\sqrt 3  + {S_{n - 1}}}}{{1 - \sqrt 3 {S_{n - 1}}}}$, với n là số tự nhiên không nhỏ hơn 2.

Tính $S = {S_1} + {S_2} + {S_3} + ... + {S_{2013}}$, biết rằng ${S_1} = 1$

Làm tròn kết quả đến 2 chữ số ở phần thập phân.

Bài 19:

Cho Tam giác ABC có AB=4.2, BC=7.2, AC=6.5. Đường trung tuyến AM cắt đường phân giác BD tại I. Tính IA, IB, bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác CDM, S tứ giác CDIM

Bài 20:

Dự tính rằng: Nếu thầy Dương gửi hàng tháng vào ngân hàng số tiền là A đồng. Sau một năm thầy Dương có được số tiền lãi là 13,9 triệu đồng. Hỏi nếu theo dự tính sau 5 năm thầy Dương sẽ có bao nhiêu tiền lãi (Làm tròn đến hàng trăm). Biết rằng lãi suất cảu ngân hàng là 0,54%/tháng.

Lưu ý: Gửi hàng tháng là gửi cuối mỗi tháng.

Hãy chọn những đề thi ở trạng thái "Đang thi" để làm bài Online miễn phí!

Trò chuyện