Giải Toán trên máy tính điện tử thứ 94243 Nhanh và Chính xácNội dung đề thi
Bài 1:

Cho đa giác đều có 19 cạnh ,mỗi cạnh dài 19 cm .Tính diện tích của đa giác đều đó .( làm tròn tới số TP thứ 2)

Bài 2:

Cô Lan gửi hàng tháng vào ngân hàng một số tiền là 3 triệu đồng với lãi xuất là 0,72%/tháng. Sau 13 tháng cô Lan có được bao nhiêu tiền lãi? (Chính xác đến hàng đơn vị).

Lưu ý: Gửi hàng tháng là gửi cuối mỗi tháng.

Bài 3:

Cầu thang có n bậc thang được đánh số từ 1 đến n. Mỗi bước thầy Tiến có thể đi lên 1 bậc thang, 2 bậc thang hoặc 3 bậc thang. Hỏi nếu thầy Tiến ở chân cầu thang thì có bao nhiêu cách thầy Tiến đi lên hết cầu thang với n = 49. Ví dụ: n = 2 thì có 2 cách, n = 4 thì có 7 cách.

Bài 4:

Có bao nhiêu phân số có mẫu số là 4217395 lớn hơn hoặc bằng $\dfrac{21}{2011}$ và bé hơn hoặc bằng $\dfrac{2011}{21}$

Bài 5:

Tính 5% của 5% của 1234567890

Hãy chọn những đề thi ở trạng thái "Đang thi" để làm bài Online miễn phí!

Trò chuyện