Giao lưu giải toán giải toán trên máy tính bỏ túi 3826Nội dung đề thi
Bài 1:
Dân số xã An Phú hiện nay là 190000 người. Người ta dự tính hai năm nữa dân số xã An Phú là 199199 người. Hỏi theo dự tính sau 12 năm nữa dân số xã An Phú là bao nhiêu?
Bài 2:

Giải phương trình $\sqrt {x + 1}  + 2(x + 1) = x - 1 + \sqrt {1 - x}  + 3\sqrt {1 - {x^2}} $

(Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản, theo giá trị tăng dần và ngăn cách các giá trị với nhau bằng ";")

Bài 3:

Cho tích M = 44…44 x 99…99 (mỗi thừa số có 12412218 chữ số). Tìm số chữ số của M?

Bài 4:

Cho một bảng ô vuông có kích thước 114x252. Hãy tính số hình chữ nhật trong bảng ô vuông có kích thước 114x252.

Lưới ô vuông - hình chữ nhật

Hình minh họa: Bảng ô vuông có kích thước 5x8

Ví dụ: Bảng ô vuông có kích thước 2x2 sẽ có 9 hình chữ nhật.

Bài 5:

Cho U0 = 1, U1 = 12 và Un+1 = 3Un – 2Un-1 với n = 1, 2, 3…

Tính giá trị của U10

Bài 6:

cho 30 điểm phân biệt trong đó có A điểm thẳng hàng , cứ qua 2 điểm vẽ một đường thẳng . Tính số điểm thẳng hàng biết rằng vẽ được tất cả 426 đường thẳng .

bài do Nguyễn Văn Thuận tao ra . Thắc mắc gì  cứ để lại tin nhắn wink

Bài 7:

Tính giá trị của biểu thức A = 0,(01) + 0,(02) + 0,(03) + 0,(04) + … + 0,(69)

Bài 8:

Cho dãy số gồm 2014 số có hai chữ số mà mỗi số là bội cua 19 hoặc 23, và chữ số hàng chục của bất kì số nào trong các số đó kể từ số hạng thứ hai của dãy số đó cũng bằng chữ số hàng đơn vị của số hạng đứng trước nó. Nếu số hạng cuối cùng của dãy số đó là 23 thì số hạng đầu tiên của dãy số đó là số nào?

Bài 9:

Cho ba số thực dương a,b,c thỏa mãn:

$\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{{a^2} + ab + {b^2} = 25}\\
{{b^2} + bc + {c^2} = 49}\\
{{c^2} + ca + {a^2} = 64}
\end{array}} \right.$

Tính ${\left( {a + b + c} \right)^2}$

Bài 10:

CÁCH THỨC NHẬN LƯƠNG???

Sinh viên A vừa ra trường nên đi nộp hồ sơ vào một doanh nghiệp. Trong quá trình thỏa thuận về chế độ tiền lương của một năm, có hai cách được đặt ra là:

Cách 1: Một năm, anh ta được trả 100 triệu đồng.

Cách 2: Tháng thứ nhất được trả 25 nghìn đồng, tháng thứ hai được trả 50 nghìn đồng, tháng thứ ba được trả 100 nghìn đồng, ... và trả tới tháng thứ 12.

Theo em, anh ta nên chọn cách nào để có số tiền lương lớn hơn?tính số tiền lương cách 2

(KQ cuối cùng nhập  nếu cách 1 thì nhập1; nếu cách 2 thì nhập 2)

(nhập số tiền cách 2 ngăn cách bởi dấu '' ; '' đơn vị là đ)

Bài 11:

Cho đa thức P(x) có tất cả các hệ số đều là số tự nhiên, nhỏ hơn 5, thỏa mãn điều kiện P(5) = 259. Tính P(2015).

Bài 12:

Gọi [x] là phần nguyên của số thực x. Tính giá trị của biểu thức: $\left[ {\sqrt {62} } \right] + \left[ {\sqrt {64} } \right] + \left[ {\sqrt {66} } \right] + \left[ {\sqrt {68} } \right] + ... + \left[ {\sqrt {782798} } \right]$ 

Bài 13:
Tìm ba chữ số tận cùng của: ${39^1} + {39^2} + {39^3} + {39^4} + ... + {39^{2049}}$.
Bài 14:

tìm x (2500<x<3000) biết:

x chia 13 dư 4 , x chia 17 dư 9, x chia hết cho 5

:good luck laugh đề do QL Nguyễn Phương Thanh Ngân ra . Thắc mắc vui lòng nhắn tin cho tôi

Bài 15:

Tính giá trị của biểu thức:

Chú ý: làm tròn tới 4 chữ số thập phân)

Bài 16:

Cho góc xOy có số đo góc là 30 độ, người ta sắp xếp các hình vuông vào góc xOy sao cho góc trên, bên trái  của các hình vuông phải tiếp xúc với tia Ox và các hình vuông phải liên tiếp nhau, không chồng chéo (như hình vẽ dưới). Biết rằng hình vuông nhỏ nhất H1 có độ dài cạnh là 1. Hình vuông H2 gần hình vuông H1, hình vuông H3 gần hình vuông H2…  Hỏi hình vuông thứ 21 H21 có độ dài cạnh là bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến 4 chữ số ở phần thập phân)

Bài 17:

Từ 10202 đến 99888 có những số chia hết cho 3 mà không chia hết cho 5. Tính tổng tất cả các số này.

Bài 18:

Cho tam giác ABC vuông góc tại A, đường cao AH, đường phân giác trong AD (H, D thuộc BC). Biết rằng AH = $3\sqrt {614} $, HC – HB = 162. Tính AD (Làm tròn kết quả với 4 chữ số ở phần thập phân) 

Bài 19:
Cách đây hai năm thầy Tình gửi tiết kiệm vào ngân hàng một số tiền là P đồng với lãi suất là 0,54%/tháng. Bây giờ số tiền cả gốc lẫn lãi thầy có được là 250,7 triệu đồng. Tính P (Làm tròn đến 500 đồng)
Bài 20:

Tính giá trị (x+y+z)2-2(x+y+z)(x+y)+(x+y)2 tại x = 1,1, y= 1,2 và z= 1,5

Hãy chọn những đề thi ở trạng thái "Đang thi" để làm bài Online miễn phí!

Trò chuyện