Nguyễn Phương Thanh Ngân Nghị Đức Tánh Linh Bình Thuận(đề tiếp theo )Nội dung đề thi
Bài 1:

Tại một siêu thị có bán 1 cái máy có giá gốc  là 3250000đ . Nhân dịp lễ giảm giá chiếc máy đó 2 lần: lần thứ nhất giảm (10+a)% so với giá gốc , lần thứ hai giảm (20+b)% so với giá khi giảm lần thứ nhất . Lúc này ( sau khi giảm giá) máy chỉ còn 1992900 đ . 

Tính a và b(a và b là số tự nhiên)

nhập KQ theo thứ tự a;b ( số chính xác)

:good luck laugh đề do QL Nguyễn Phương Thanh Ngân ra . Thắc mắc vui lòng nhắn tin cho tôi

Bài 2:

Cho hình thang cân ABCD  có AB//CD.Tính độ cao AH biết AB=6cm,CD=10cm và cạnh bên AD là $\sqrt {60} $ cm . Làm tròn KQ đến số thập phân thứ 3

Bài 3:

Cho A=(x/(1-x))+5/x       (với 0<x<1)

tìm x để A nhỏ nhất

Làm tròn KQ đến số TP thứ 5

:good luck laugh đề do QL Nguyễn Phương Thanh Ngân ra . Thắc mắc vui lòng nhắn tin cho tôi

Bài 4:

Cho S1=49;S2=S1+169; S3=S1+S2+529; S4=S1+S2+S3+1369 ; S5=S1+S2+S3+S4+3025. Tính S25

Bài 5:

Ngân đọc 1 cuốn sách trong vòng 3 ngày .

Ngày đầu đọc 8/37 quyển sách

Ngày thứ 2 đọc 10/29 phần còn lại

Ngày thứ 3 đọc 18/19 phần còn lại

sau khi đọc còn lại 2 trang ( vì lười nên ko đọc)cheeky

Hỏi quyển sách bạn Ngân đọc có tất cả bao nhiêu trang?

 :good luck laugh đề do QL Nguyễn Phương Thanh Ngân ra . Thắc mắc vui lòng nhắn tin cho tôi

 

Bài 6:

tìm x (2500<x<3000) biết:

x chia 13 dư 4 , x chia 17 dư 9, x chia hết cho 5

:good luck laugh đề do QL Nguyễn Phương Thanh Ngân ra . Thắc mắc vui lòng nhắn tin cho tôi

Bài 7:

 

:good luck laugh đề do QL Nguyễn Phương Thanh Ngân ra . Thắc mắc vui lòng nhắn tin cho tôi

Bài 8:

Hoàng Xuân Ngân thi bắn súng tại "nhà" . Đã bắn  hơn 11 viên mà đều vào các vòng 8,9,10 (cheeky) . Tổng điểm bắn là 100 điểm . Hỏi Ngân đã bắn mấy lần vào ô 8 điểm?

:good luck laugh đề do QL Nguyễn Phương Thanh Ngân ra . Thắc mắc vui lòng nhắn tin cho tôi

Bài 9:

cho A=x^2-2xy+6y^2-12x+2y+2057

Tìm x,y sao cho A nhỏ nhất

Nhập KQ là       ?;?

trong đó đó ?;? lần lượt là x và y nha!

:good luck laugh  đề do QL Nguyễn Phương Thanh Ngân ra . Thắc mắc vui lòng nhắn tin cho tôi

Bài 10:

Nhân kỉ niệm ngày thành lập web ad mời các bạn QL và thành viên suất sắc đi ăn bánh  và qui định ăn như sau :

QL C2 ăn 2 cái/  người

QL C1 ăn 1/2 cái/ người

thành viên ăn 1/4 cái/ người 

biết trong đó có tổng cộng 12 người và ăn hết 12 cái bánh

hỏi có mấy QL C2, QL C1 và thành viên tham gia ?

Nhập KQ theo thứ tự trên cách nhau bằng dấu ";"

:good luck laugh đề do QL Nguyễn Phương Thanh Ngân ra . Thắc mắc vui lòng nhắn tin cho tôi

 

Bài 11:

Tìm 6 chữ số đầu tiên của 2016^216 

:good luck   đề do QL Nguyễn Phương Thanh Ngân ra . Thắc mắc vui lòng nhắn tin cho tôi

 

Bài 12:

Tìm 3 số dương . Biết rằng tích của chúng bằng 1,25; tích của số thứ nhất và bình phương số thứ 2 là 5 và tổng ba số đó đạt GTNN.

nhập KQ dưới dạng số TP gọn nhất ( làm tròn tới số TP thứ 5)  , theo thứ tự số thứ nhất,số thứ 2, số thứ 3 cách nhau bởi dấu ";"

:good luck laugh đề do QL Nguyễn Phương Thanh Ngân ra . Thắc mắc vui lòng nhắn tin cho tôi

 

Bài 13:

Cho một hình thang ABCD có (AB//CD) biết hai đường chéo AC=2,4168cm,BD=1,8126cm. AB+CD=3,021cm. TÍnh diện tích của hình thang đó ( làm tròn tới số TP thứ 8)

:good luck   đề do QL Nguyễn Phương Thanh Ngân ra . Thắc mắc vui lòng nhắn tin cho tôi

Bài 14:

Tìm số tự nhiên biết rằng nếu ta đem nhân số đó với số tạo bởi các chữ số của nó nhưng với thứ tự ngược lại sẽ được KQ là 2430 

( nếu có nhiều KQ thì nhập số nhỏ trước , cách nhau bởi dấu ";")

:good luck laugh đề do QL Nguyễn Phương Thanh Ngân ra . Thắc mắc vui lòng nhắn tin cho tôi

Bài 15:

cho tam giác ABC . Trên AB,,BA,CA lấy lần lượt các điểm M,N,P sao cho :AB=2AM,BC=6BN,AC=3CP.

Tính SMNP biết SABC : là 2016cm2

:good luck   đề do QL Nguyễn Phương Thanh Ngân ra . Thắc mắc vui lòng nhắn tin cho tôi

Bài 16:

Tìm tất cả các số tự nhiên n(1000<n<2000) sao cho √(54756+15n) cũng là một số tự nhiên

nhập KQ theo thứ tự từ bé đến lớn ( cách nhau bằng dấu ";")

Bài 17:

Tính chiều cáo của hình thang cân có diện tích 12cm2 và đường chéo là 5cm

nếu có nhiều giá trị nhập giá trị nhỏ trước ,cách nhau bằng dấu ";"

:good luck   đề do QL Nguyễn Phương Thanh Ngân ra . Thắc mắc vui lòng nhắn tin cho tôi

Bài 18:

Tìm x,y,z,t nguyên dương biết :

401(xyzt+xy+xt+zt+1) = 1281(yzt+y+t)

nhập KQ theo thứ tự x,y,z,t  cách nhau bởi ";"

Bài 19:

tìm x;y;z thỏa :

2^x+2^y+2^z=4672

nhập KQ theo thứ tự x;y;z cách nhau bởi dấu ";"

nhập từ lớnđến bé

:good luck laugh đề do QL Nguyễn Phương Thanh Ngân ra . Thắc mắc vui lòng nhắn tin cho tôi

Bài 20:

Cho tam giác ABC có : cotB+cotC=2,9238044 , BC=12cm . Tính SABC 

( KQ làm tròn đến số TP thứ 5)

Hãy chọn những đề thi ở trạng thái "Đang thi" để làm bài Online miễn phí!

Trò chuyện