Nguyễn Phương Thanh Ngân Nghị Đức Tánh Linh Bình Thuận ( Huy chương Thi đấu+HT+các dạng bài thi mới)Nội dung đề thi
Bài 1:

Tại một siêu thị có bán 1 cái máy có giá gốc  là 3250000đ . Nhân dịp lễ giảm giá chiếc máy đó 2 lần: lần thứ nhất giảm (10+a)% so với giá gốc , lần thứ hai giảm (20+b)% so với giá khi giảm lần thứ nhất . Lúc này ( sau khi giảm giá) máy chỉ còn 1992900 đ . 

Tính a và b(a và b là số tự nhiên)

nhập KQ theo thứ tự a;b ( số chính xác)

:good luck laugh đề do QL Nguyễn Phương Thanh Ngân ra . Thắc mắc vui lòng nhắn tin cho tôi

Bài 2:

Tứ giác nào nội tiếp đường tròn (O;R) cố định có diện tích lớn nhất.

1.hình chữ nhật

2. hình vuông

3. thang

4. thang cân

5. hình khác các hình nêu trên 

:good luck laugh đề do QL Nguyễn Phương Thanh Ngân ra . Thắc mắc vui lòng nhắn tin cho tôi

Bài 3:

Ngân đọc 1 cuốn sách trong vòng 3 ngày .

Ngày đầu đọc 8/37 quyển sách

Ngày thứ 2 đọc 10/29 phần còn lại

Ngày thứ 3 đọc 18/19 phần còn lại

sau khi đọc còn lại 2 trang ( vì lười nên ko đọc)cheeky

Hỏi quyển sách bạn Ngân đọc có tất cả bao nhiêu trang?

 :good luck laugh đề do QL Nguyễn Phương Thanh Ngân ra . Thắc mắc vui lòng nhắn tin cho tôi

 

Bài 4:

 

:good luck laugh đề do QL Nguyễn Phương Thanh Ngân ra . Thắc mắc vui lòng nhắn tin cho tôi

Bài 5:

cho A=x^2-2xy+6y^2-12x+2y+2057

Tìm x,y sao cho A nhỏ nhất

Nhập KQ là       ?;?

trong đó đó ?;? lần lượt là x và y nha!

:good luck laugh  đề do QL Nguyễn Phương Thanh Ngân ra . Thắc mắc vui lòng nhắn tin cho tôi

Bài 6:

Tìm 6 chữ số đầu tiên của 2016^216 

:good luck   đề do QL Nguyễn Phương Thanh Ngân ra . Thắc mắc vui lòng nhắn tin cho tôi

 

Bài 7:

Cho một hình thang ABCD có (AB//CD) biết hai đường chéo AC=2,4168cm,BD=1,8126cm. AB+CD=3,021cm. TÍnh diện tích của hình thang đó ( làm tròn tới số TP thứ 8)

:good luck   đề do QL Nguyễn Phương Thanh Ngân ra . Thắc mắc vui lòng nhắn tin cho tôi

Bài 8:

cho tam giác ABC . Trên AB,,BA,CA lấy lần lượt các điểm M,N,P sao cho :AB=2AM,BC=6BN,AC=3CP.

Tính SMNP biết SABC : là 2016cm2

:good luck   đề do QL Nguyễn Phương Thanh Ngân ra . Thắc mắc vui lòng nhắn tin cho tôi

Bài 9:

Tính chiều cáo của hình thang cân có diện tích 12cm2 và đường chéo là 5cm

nếu có nhiều giá trị nhập giá trị nhỏ trước ,cách nhau bằng dấu ";"

:good luck   đề do QL Nguyễn Phương Thanh Ngân ra . Thắc mắc vui lòng nhắn tin cho tôi

Bài 10:

một ô tô đi nữa quãng đường AB với  vận tốc 60km/h. Và đi nữa quảng đường cò lại với vận tốc 90km/h. Tính vận tốc của ô tô trên cả quãng đg AB?

Bài 11:

tìm x;y;z thỏa :

2^x+2^y+2^z=4672

nhập KQ theo thứ tự x;y;z cách nhau bởi dấu ";"

nhập từ lớnđến bé

:good luck laugh đề do QL Nguyễn Phương Thanh Ngân ra . Thắc mắc vui lòng nhắn tin cho tôi

Hãy chọn những đề thi ở trạng thái "Đang thi" để làm bài Online miễn phí!

Trò chuyện