Rèn luyện giải Toán máy tính bỏ túi cùng Trần Tấn Phúc - 35703Nội dung đề thi
Bài 1:
Tìm bốn chữ số tận cùng của: $723656739 \times 937656327$
Bài 2:

Gọi [x] là phần nguyên của số thực x. Tính giá trị của biểu thức: $\left[ {\sqrt 2 } \right] + \left[ {\sqrt 4 } \right] + \left[ {\sqrt 6 } \right] + \left[ {\sqrt 8 } \right] + ... + \left[ {\sqrt {2918} } \right]$ 

Bài 3:

Tính U2011 biết Un=cos(111-cos(111-cos(111...)) (n cái cos)

(Làm tròn kết quả đến 4 chữ số ở phần thập phân)

Bài 4:

Giải phương trình sau: $\dfrac{{{x^2}}}{{\sqrt {3x - 2} }} - \sqrt {3x - 2}  = 1 - x$

Viết các nghiệm ngăn cách nhau bằng dấu ";"

Bài 5:

Hãy tìm số tự nhiên lớn nhất chia hết cho 8 và có các chữ số khác nhau?

Bài 6:

Tìm ước chung lớn nhất của: 21! và 2016!

Bài 7:

Rút gọn phân số $\dfrac{{15808}}{{233220}}$ về phân số tối giản. 

Bài 8:

Tìm chữ số thập phân thứ 240659 của số 1/47

Bài 9:

Cho x1000 + y1000 = 6,912 và x2000 + y2000 = 33,76244. Tính x3000 + y3000

Bài 10:

cho x,y,z là ba số thực trong đó x,y,z có 1 số là số nguyên âm,1 số là số nguyên dương và 1 số 0.

hỏi x thuộc loại nào biết:/x/=y^3-y^2*z

nhập KQ dưới dạng số hay dấu nếu dương thì ghi KQ là ++

                                               âm thì ghi KQ là :--

                                               còn x=0 thì ghi KQ là :00

Bài 11:

Tính giá trị của biểu thức: 1.2 + 2.3 + 3.4 + 4.5 + … + 2415.2416

Bài 12:

Tìm x, y biết: $\dfrac{{1 + 2y}}{{18}} = \dfrac{{1 + 4y}}{{24}} = \dfrac{{1 + 6y}}{{6x}}$  

Viết kết quả dưới dạng (x;y), x, y là số thập phân gọn nhất. Ví dụ: (2;3,45)

Bài 13:

Có 1 cái cây nhỏ có 109 chiếc lá và 6 ấu trùng sâu rất thích ăn lá trên cây . Biết 1 ấu trùng sau 3 ngày có thể ăn được 3 chiếc lá khi thành sâu .Hỏi sau 1 tuần số lá 10 ấu trùng ăn là bao nhiêu.Biết ấu trùng thành sâu với thời gian khác nhau:1 ngày ,2 ngày ,3 ngày ,4 ngày .Hai ấu trùng còn lại thành sâu với tg bằng nhau bằng 1 phần 2 tổng tg 4 ấu trùng kia nở.(mỗi sâu ở vị trí khác nhau ko ăn đụng chạm nhau)frown.

 

Bài 14:

Tìm số dư của 123456789 chia cho $195$

Bài 15:

Tổng các ước lẻ của 3+ 3+ 34 +... + 336

Bài 16:

Tìm 6 chữ số đầu tiên của 2016^216 

:good luck   đề do QL Nguyễn Phương Thanh Ngân ra . Thắc mắc vui lòng nhắn tin cho tôi

 

Bài 17:

Tính 5% của 5% của 1234567890

Bài 18:

Tính giá trị của biểu thức và biểu diễn kết quả dưới dạng phân số tối giản: $\dfrac{23+43}{{217}} + \dfrac{{11}}{{205}}$

Hướng dẫn: Khi “Nộp bài” kết quả dưới dạng phân số bạn dùng dấu “/” để phân cách [Tử số] và [Mẫu số]. Cú pháp: [Tử số]/[Mẫu số]. Ví dụ $\dfrac{{21}}{{15}}$ thì "Nộp bài" là: 21/15

Bài 19:

Tính giá trị gần đúng với 6 chữ số ở hàng thập phân:

$A = \sqrt {{6} + \sqrt[3]{{3 + \sqrt[4]{{4 + \sqrt[5]{{5 + \sqrt[6]{{6 + \sqrt[7]{{7 + \sqrt[8]{{8 + \sqrt[9]{9}}}}}}}}}}}}}} $

Bài 20:

Tính giá trị của biểu thức: 1.2.3.4 + 2.3.4.5 + 3.4.5.6 + 4.5.6.7 + … + 422465.422466.422467.422468

Hãy chọn những đề thi ở trạng thái "Đang thi" để làm bài Online miễn phí!

Trò chuyện