Trần Tấn Phúc đã tạo Cuộc thi giải Toán máy tính bỏ túi vào 11/01/2017Nội dung đề thi
Bài 1:

Tìm x,y,z,t nguyên dương biết :

401(xyzt+xy+xt+zt+1) = 1281(yzt+y+t)

nhập KQ theo thứ tự x,y,z,t  cách nhau bởi ";"

Bài 2:

Số 1! + 2! + 3! + 4! + 5! + 6! + 7! + 8! + 9! + 10! có phải là số chính phương không?

Cách trả lời: 1: Có; 0: Không

Bài 3:

Tháp tam giác kích thước n là là một tam giác giác đều cạnh n được chia làm  tam giác đều có cạnh bằng 1 xếp vừa khít. Hỏi với n = 2078 thì có bao nhiêu tam giác đều tạo thành.

Tháp tam giác - Đếm tam giác

Hình minh họa: Tháp tam giác kích thước bằng 7

Ví dụ: Tháp tam giác có kích thước bằng 4 thì có 27 tam giác đều được tạo thành.

Bài 4:

làm tròn số sau đến số tự nhiên 20,4 ?

Bài 5:

Một người đi bộ được 1 giờ 19 phút 30 giây thì nghỉ 11 phút và đi tiếp 20 phút 13 giây nữa thì về tới nhà lúc 6 giờ 30 phút. Hỏi người đó xuất phát lúc nào? (Kết quả ghi ở giờ, phút, giây) 

Định dạng giờ, phút, giây: [Số giờ]'[Số phút]'[Số giây]'. Ví dụ 1 giờ, 2 phút, 3 giây: 1'2'3'

Bài 6:

Tìm phần dư khi chia đa thức $B\left( x \right) = {x^3} + 2011x + 2016$ cho $\left( {x - 2.2013} \right)$

Bài 7:

Tính giá trị của biểu thức và làm tròn đến phút: $\dfrac{{19^\circ 9'9"}}{5}$

Hướng dẫn: Khi "Nộp bài" dưới dạng số đo góc thì dùng dấu nháy đơn .'. sau giá trị để định danh [Độ], [Phút] và [Giây]. Cú pháp là [Số độ]'[Số phút]'[Số giây]'. Ví dụ ${6^\circ {6'}}$ là: 6'6'

Bài 8:

Tính giá trị biểu thức, làm tròn kết quả 4 chữ số thập phân: $D = \sqrt {x + \sqrt {2x + \sqrt {3x + \sqrt {4x + \sqrt {5x + \sqrt {6x + \sqrt {7x} } } } } } } $ với $x = 2011$

Bài 9:

Một mảnh đất có chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Nếu bớt chiều dài đi 4 m và thêm vào chiều rộng 4 m thì diện tích tăng thêm 32 mét vuông. Tính diện tích ban đầu.

Bài 10:

Tìm phân số tối giản bằng số thập phân vô hạn tuần hoàn 87,(2016)

Bài 11:

Tính giá trị của dãy C biết: $C = 2 + 3 + 6 + 7 + 10 + 11 + ... + 2714 + 2715$

Bài 12:

Có bao nhiêu phân số có mẫu số là 187395 lớn hơn $\dfrac{1}{31}$ và bé hơn hoặc bằng $\dfrac{1}{5}$

Bài 13:

tìm 4 chữ số tận cùng của tổng 

21 + 35 + 49 + ... + 20048009

 

Bài 14:

Cho ${S_n} = \dfrac{{\sqrt 3  + {S_{n - 1}}}}{{1 - \sqrt 3 {S_{n - 1}}}}$, với n là số tự nhiên không nhỏ hơn 2.

Tính $S = {S_1} + {S_2} + {S_3} + ... + {S_{2083}}$, biết rằng ${S_1} = 1$

Làm tròn kết quả đến 2 chữ số ở phần thập phân.

Bài 15:
Tìm số dư của phép chia sau: ${7^{15}} \div 2072$.
Bài 16:

Tìm số dư của phép chia sau: ${1^{2015}} + {2^{2015}} + {3^{2015}} + {4^{2015}} + ... + {2015^{2015}}$ chia cho 17.

Bài 17:

Cho tam giác ABC có AB = 3,51; BC = 4,91; CA = 5,74, đường cao BH. Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho MC = 2MB. Gọi I là giao điểm của AM và BH. Tính giá trị của IA + IB (Làm trên kết quả đến 3 chữ số ở phần thập phân)

Bài 18:

Tìm số thứ 28 của dãy:37;163;1045;7219;50437...

Bài 19:
Tìm bội chung nhỏ nhất của 4200820112014 và 262016
Bài 20:

Tính 5% của 5% của 1234567890

Hãy chọn những đề thi ở trạng thái "Đang thi" để làm bài Online miễn phí!

Trò chuyện