Trần Tấn Phúc đã tạo Đề tuyển chọn giải Toán máy tính Casio vào 11/01/2017Nội dung đề thi
Bài 1:
Tìm bốn chữ số tận cùng của: ${10101^2} – 202$
Bài 2:

Cho một hình thang ABCD có (AB//CD) biết hai đường chéo AC=2,4168cm,BD=1,8126cm. AB+CD=3,021cm. TÍnh diện tích của hình thang đó ( làm tròn tới số TP thứ 8)

:good luck   đề do QL Nguyễn Phương Thanh Ngân ra . Thắc mắc vui lòng nhắn tin cho tôi

Bài 3:

Thầy Thám gửi hàng tháng vào ngân hàng số tiền là A đồng. Với lãi suất là 0,64%/tháng thì sau bốn năm thầy Thám có số tiền cả gốc lẫn lãi 168,2 triệu đồng. Tìm A (Làm tròn đến 1000 đồng)

Lưu ý: Gửi hàng tháng là gửi cuối mỗi tháng.

Bài 4:

Giải phương trình: $3\sqrt {{x^3} + 8}  = 2{x^2} - 6x + 4$

(Làm tròn đến hai chữ số thập phân; ngăn cách các kết quả bằng ";" và nhập kết quả theo giá trị tăng dần)

Bài 5:

Tìm số dư khi chia số $A = {\left( {2 + \sqrt 3 } \right)^{37}} + {\left( {2 - \sqrt 3 } \right)^{37}}$ cho 2039

Bài 6:

1 sinh viên suýt bị tai nạn tàu hả kể chuyện với các bạn :

"Khi đang đi trân 1 chiếc cầu sắt (chỉ dành cho tàu hỏa) dài 120m thì thấy 1 chiếc xe tàu lửa lau tới .Thay vì chạy cùng chiều với tàu lủa về đầu cầu bên kia,tôi quyết định chạy ngược chiều với xe lửa để đến đầu cầu bên này.Dù chạy rất nhanh nhưng tôi chỉ chạy được có 18km/h vì đang mang ba lô nặng trên lưng.Luckily,khi tôi chạy đến đầu cầu bên này thì 2 giây nữa tàu lửa đến mép cầu nên tôi kịp né qua 1 bên.Khi hoàn hồn tôi mới tính lại ,nếu tôi chạy cùng chiều với tàu lửa,thì ngay đến đầu bên kia tôi sẽ bĩ xe lửa đụng . May Thật!"

Biết rằng  vận tốc của xe lửa là 72km/h em hãy tính xem khi thấy xe lửa anh ấy đang ở vị trí cách đầu cầu mà anh ta chạy đến là bao nhiêu mét?

good luck!smileywink

Bài 7:

Dự tính rằng: Nếu thầy Dương gửi hàng tháng vào ngân hàng số tiền là A đồng. Sau một năm thầy Dương có được số tiền lãi là 13,2 triệu đồng. Hỏi nếu theo dự tính sau 5 năm thầy Dương sẽ có bao nhiêu tiền lãi (Làm tròn đến hàng trăm). Biết rằng lãi suất cảu ngân hàng là 0,57%/tháng.

Lưu ý: Gửi hàng tháng là gửi cuối mỗi tháng.

Bài 8:

Tìm chữ số thập phân thứ 240659 của số 1/47

Bài 9:

tìm các số tự nhiên a;b;c nhỏ nhất sao cho 16a=25b=30c

(nhâp kết quả theo thứ tự của a;b;c và ngăn cách chúng bằng dấu ; )

bài do Nguyễn Văn Thuận tạo ra . Thắc mắc gì cứ để lại tin nhắn smiley

 

Bài 10:

Tìm ba chữ số tận cùng trong chu kỳ của số thập phân vô hạn tuần hoàn $\dfrac{{31}}{{131}}$ 

Bài 11:

Tìm số tự nhiên n lớn nhất thỏa mãn n + S(n) +S(S(N)) = 96.

S(n) là tổng các chữ số của n.

Bài 12:

Một người cần rán hết 2 mặt của 4 con cá trong một cái chảo, nhưng cái chảo này một lần chỉ rán được 3 con. Biết mỗi mặt của mỗi con cá cần thời gian rán là 6 phút. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu phút để người đó rán hết 2 mặt của 4 con cá?

Bài 13:

Cầu thang có n bậc thang được đánh số từ 1 đến n. Mỗi bước thầy Tiến có thể đi lên 1 bậc thang, 2 bậc thang hoặc 3 bậc thang, có thể đi xuống 1 bậc thang, 2 bậc thang hoặc 3 bậc thang. Hỏi nếu thầy Tiến ở chân cầu thang đi lên đỉnh cầu thang, rồi đi xuống chân cầu thang nhưng chỉ được bước vào các vị trí mà lúc dưới đi lên. Hỏi thầy Tiến có bao nhiêu cách đi với n = 16? Ví dụ n = 3 thì có 9 cách.

Bài 14:

Gọi [x] là phần nguyên của số thực x. Tính giá trị của biểu thức: $\left[ {\sqrt 1 } \right] + \left[ {\sqrt 2 } \right] + \left[ {\sqrt 3 } \right] + \left[ {\sqrt 4 } \right] + ... + \left[ {\sqrt {2052} } \right]$

Bài 15:

Tính giá trị biểu thức sau: $D = \left( {\dfrac{{5x + y}}{{{x^2} - 5xy}} + \dfrac{{5x - y}}{{{x^2} + 5xy}}} \right)\left( {\dfrac{{{x^2} - 25{y^2}}}{{{x^2} + {y^2}}} - \dfrac{1}{{{x^2}}}} \right)$ với $a = 3x + 2y;x = 8y - 3a;x = 4y - 5$ Làm tròn đến 5 chữ số thập phân.

Bài 16:

Tính góc hợp bởi hai đường chéo của tứ giác lồi nội tiếp trong đường tròn và có các cạnh là AB = a = 5,32; BC = b = 3,45; CD = c = 3,96; DA = d =4,68 (Làm tròn đến giây)

Bài 17:

Gọi [x] là phần nguyên của số thực x. Tính giá trị của biểu thức: $\left[ {\sqrt 1 } \right] + \left[ {\sqrt 3 } \right] + \left[ {\sqrt 5 } \right] + \left[ {\sqrt 7 } \right] + ... + \left[ {\sqrt {452227} } \right]$ 

Bài 18:

Tính tổng dãy sau: $2 - \dfrac{6}{{\sqrt 2 }} + \dfrac{5}{{\sqrt 3 }} - \dfrac{4}{{\sqrt 4 }} + \dfrac{3}{{\sqrt 5 }} - \dfrac{2}{{\sqrt 6 }} + \dfrac{1}{{\sqrt 7 }}$ Làm tròn đến 6 chữ số thập phân

Bài 19:

Gọi [x] là phần nguyên của số thực x. Tính giá trị của biểu thức: $\left[ {\sqrt {91} } \right] + \left[ {\sqrt {93} } \right] + \left[ {\sqrt {95} } \right] + \left[ {\sqrt {97} } \right] + ... + \left[ {\sqrt {452617} } \right]$ 

Bài 20:

Tính tổng các x thỏa mãn x,y là số nguyên dương và phương trình: $3{x^2} + xy + 2{y^5} = 35362$ 

Hãy chọn những đề thi ở trạng thái "Đang thi" để làm bài Online miễn phí!

Trò chuyện