Máy tính bỏ túi VN

Ứng dụng công nghệ thông tin phát triển giáo dục Việt Nam


#Họ và tênĐiểm
Hạng 1Trường THCS Nguyễn Gia Thiều
· · · · · · ·
2446
Hạng 2Thành viên máy tính casio
· · · · · · ·
1902
Hạng 3Trường THCS Nguyễn Tri Phương
· · · · · · ·
1407
Hạng 4Thành viên máy tính casio
· · · · · · ·
1360
Hạng 5Trường THCS Tượng Lĩnh
· · · · · · ·
1321
Hạng 6Trường THCS Thị trấn Tầm Vu
· · · · · · ·
1307
Hạng 7Trường THCS Thạnh Thới An
· · · · · · ·
1245
Hạng 8Trường THCS Hồ Thị Kỷ
· · · · · · ·
1145
Hạng 9Trường THCS Châu Văn Biếc
· · · · · · ·
1065
Hạng 10Thành viên máy tính casio
· · · · · · ·
957