Đấu toán casio máy tính cầm tay - 839754


· · · · · · ·
Lý Hoàng Khang
Trường THCS Thạnh Thới An - Sóc Trăng
Chiến thắng lúc 12/7/2017 8:01:10 PM được 0 điểm HT

Họ và tênBài 1Bài 2Bài 3Bài 4Bài 5Bài 6Bài 7Bài 8
Trường THCS Thạnh Thới An
· · · · · · ·
--
--
1+0
198
1+0
86
1+0
13
1+0
157
--
--
1+0
20
1+0
25
Trường THCS Đồng Kho
· · · · · · ·
--
--
--
--
--
--
1+0
147
--
--
--
--
--
--
--
--
Bài 1:

Cho dãy số ${U_1} = 2075;{U_{n + 1}} = \dfrac{{{U_n}}}{{{U_n} + 2}}\left( {n \in N*} \right)$ . Tính chính xác giá trị của ${U_{21}}$ 

Bài 2:
Tìm số dư của phép chia sau: ${200^2} + {201^2} + {202^2} + {203^2} + ... + {2019^2}$ chia cho 2015.
Bài 3:

Mẹ Hạnh gửi tiết kiệm vào ngân hàng một số tiền là 20 triệu đồng với lãi suất là 0,73%/tháng. Hỏi sau tròn 2 năm số tiền trong sổ tiết kiệm của mẹ Hạnh là bao nhiêu? (Làm tròn đến hàng đơn vị).

Bài 4:

Tìm hai chữ số tận cùng của tổng: S = 1! + 2! + 3! + ... + 2013! 

Bài 5:

Tìm phần nguyên thương của phép chia: 1234561234567890123456 cho 320132

Bài 6:

Số tự nhiên lớn nhất có 10 chữ số có 6 số lẻ 3 số lẻ 4 số chẵn

Bài 7:

Tính diện tích hình bình hành sau biết a = 15 (cm), b = 14 (cm), z = 30 độ (làm tròn đến hai chữ số thập phân)

Bài 8:

 Bốn bạn Xuân, Hạ, Thu, Đông có tất cả 61 viên bi. Xuân có số bi ít nhất, Đông có số bi nhiều nhất và là số lẻ, Thu có số bi gấp 9 lần số bi của Hạ. Hãy cho biết mỗi bạn có bao nhiêu viên bi ?

 Trò chuyện