Đấu toán toán cùng máy tính bỏ túi 2017 - 341936


· · · · · · ·
Nguyễn Ngọc Trúc Viên
Trường THCS Đức Hiệp - Quảng Ngãi
Chiến thắng lúc 12/7/2017 2:16:34 PM được 0 điểm HT

Họ và tênBài 1Bài 2Bài 3Bài 4Bài 5Bài 6Bài 7Bài 8
Trường THCS Đức Hiệp
· · · · · · ·
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
2+49
130
--
--
Trường THCS Hậu Nghĩa
· · · · · · ·
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Bài 1:

Tháp tam giác kích thước n là là một tam giác giác đều cạnh n được chia làm  tam giác đều có cạnh bằng 1 xếp vừa khít. Hỏi với n = 2028 thì có bao nhiêu tam giác đều tạo thành.

Tháp tam giác - Đếm tam giác

Hình minh họa: Tháp tam giác kích thước bằng 7

Ví dụ: Tháp tam giác có kích thước bằng 4 thì có 27 tam giác đều được tạo thành.

Bài 2:

Tìm số dư của phép chia sau: ${1^{2017}} + {2^{2017}} + {3^{2017}} + {4^{2017}} + ... + {2017^{2017}}$ chia cho 11.

Bài 3:

Tìm hai chữ số tận cùng của tích $P = {73^{2009}} \times {37^{2012}}$ 

Bài 4:

Tính chính xác giá trị của tích:  24587574758493847584938475833586958 và 22015

Bài 5:

Tìm phần nguyên thương của phép chia: 1234561234567890123456 cho 320132

Bài 6:

tìm ba chữ số tận cùng của 3^100

Bài 7:
Cần chọn một đội từ 4 bạn nữ và 5 bạn nam. Người ta yêu cầu đội đó phải có ít nhất 2 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn đội.
Bài 8:

Một vệ tinh bay 5 vòng quanh Trái Đất mất 4 giờ 20 phút.Hỏi vệ tinh đó bay 1 vòng quanh Trái Đất mất bao nhiêu giây?Trò chuyện