Giải đấu casio cùng Hà Nam - 131643


· · · · · · ·
Phan Văn Hiếu
Trường THCS Tượng Lĩnh - Hà Nam
Chiến thắng lúc 12/7/2017 5:35:34 PM được 0 điểm HT

Họ và tênBài 1Bài 2Bài 3Bài 4Bài 5Bài 6Bài 7Bài 8
Trường THCS Tượng Lĩnh
· · · · · · ·
1+0
51
1+0
85
1+0
100
1+0
129
1+0
184
1+0
61
--
--
2+49
18
Trường THCS Đức Bác
· · · · · · ·
2+49
26
--
--
2
--
--
--
--
--
2+49
42
--
--
2+49
49
Bài 1:

Tìm số dư của phép chia 2016103 + 202464 + 203366 cho 557.

Bài 2:

Tìm số dư khi chia 12366769066322 chia cho 606

Bài 3:
Tìm ba chữ số tận cùng của: ${8^{286}}$
Bài 4:

Tính giá trị của biểu thức: 1.2.3.4 + 2.3.4.5 + 3.4.5.6 + 4.5.6.7 + … + 2785.2786.2787.2788

Bài 5:

Giải phương trình: $x = \sqrt {x - \dfrac{1}{x}}  + \sqrt {1 - \dfrac{1}{x}} $

(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân, làm tròn đến 2 chữ số thập phân, ngăn các giá trị với nhau bằng ";")

 

Bài 6:

Khong co gi

 

Bài 7:

Cho biết độ dài của cạnh huyền và 1 cạnh góc vuông của 1 tam giác vuông là 1 số nguyên tố và hiệu của chúng là 162 và độ dài cạnh góc vuông còn lại là 1 số tự nhiên. Tính số đo 2 góc nhọn của tam giác vuông đó.

(Làm tròn đến 4 chữ số ở hàng thập phân; nhập số đo các góc theo thứ tự tăng dần và ngăn cách nhau bởi dấu ;)

Bài 8:

so sánh 5300 và 3453

(nhập kết quả bằng >;<;=)

bài do Nguyễn Văn Thuận tạo ra . Thắc mắc gì cứ để lại lời nhắn smileyTrò chuyện