Giao đấu casio với máy tính bỏ túi - 780334


· · · · · · ·
phạm vân thảo
Trường THCS Yên Sơn - Ninh Bình
Chiến thắng lúc 12/7/2017 7:41:42 PM được 0 điểm HT

Họ và tênBài 1Bài 2Bài 3Bài 4Bài 5Bài 6Bài 7Bài 8
Trường THCS Yên Sơn
· · · · · · ·
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1+0
139
--
--
--
--
Trường THCS Đồng Kho
· · · · · · ·
--
--
--
--
--
--
1
--
--
--
--
--
1
--
--
--
Bài 1:

Tính gần đúng giá trị biểu thức đến 4 chữ số thập phân: $E = \dfrac{{{x^8} + {x^{12}} + {x^{20}} + 1}}{{{x^2} + {x^6} + {x^{10}} + {x^{14}} + {x^{18}} + {x^{22}}}} \times {10^7}$ tại $x = 2022$

Bài 2:

Trong mặt phẳng cho 61  điểm riêng biệt! Biết rằng chỉ có duy nhất 3 điểm thẳng hàng. Hỏi nếu lấy các điểm đó làm đỉnh của tam giác thì có thể vẽ được nhiều nhất bao nhiêu tam giác.

Bài 3:
Cho $A = 10,10\left( {1993} \right)$. Biểu diễn A dưới dạng phân số nào để tích của tử số và mẫu số bằng 90899756115300.
Bài 4:

Tìm giá trị của x, làm tròn đến 5 chữ số ở phần thập phân:

$\dfrac{{30}}{{5 + \dfrac{5}{{x + \dfrac{8}{{12 + \dfrac{9}{5}}}}}}} = \dfrac{{5816}}{{9281}}$

Bài 5:

 Một người muốn sau 2 năm có 500 triệu đồng để xây nhà. Hỏi người đó phải gửi vào ngân hàng một khoản tiền (như nhau) hàng tháng là bao nhiêu? biết lãi suất gửi tiết kiệm của ngân hàng là 1,2% trên tháng.  (Làm tròn đến hàng đơn vị)

Bài 6:

Tính 5% của 5% của 1234567890

Bài 7:

Tính chính xác giá trị của liên phân số sau và biểu diễn kết quả dưới dạng phân số tối giản: \[A = 9 + \dfrac{1}{{8 + \dfrac{2}{{7 + \dfrac{3}{{6 + \dfrac{4}{{5 + \dfrac{5}{{4 + \dfrac{6}{{3 + \dfrac{7}{{2 + \dfrac{8}{{1 + \dfrac{9}{{10}}}}}}}}}}}}}}}}}}\]

Bài 8:

141/99000/kéoTrò chuyện