Thi giao lưu máy tính cùng Nguyễn Huy Hoàng - 496346


· · · · · · ·
Nguyễn Huy Hoàng
Trường THCS Hậu Nghĩa - Long An
Trận đấu diễn ra 12/7/2017 2:25:33 PM với kết quả HÒA

Họ và tênBài 1Bài 2Bài 3Bài 4Bài 5Bài 6Bài 7Bài 8
Trường THCS Hậu Nghĩa
· · · · · · ·
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Trường THCS Đức Hiệp
· · · · · · ·
--
--
--
--
1
--
--
--
1
--
--
--
--
--
--
--
Bài 1:
Tính giá trị của biểu thức: ${1^3} + {2^3} + {3^3} + {4^3} + ... + {2068^3}$
Bài 2:

Gọi [x] là phần nguyên của số thực x. Tính giá trị của biểu thức: $\left[ {\sqrt {91} } \right] + \left[ {\sqrt {93} } \right] + \left[ {\sqrt {95} } \right] + \left[ {\sqrt {97} } \right] + ... + \left[ {\sqrt {452427} } \right]$ 

Bài 3:

Rút gọn phân số $\dfrac{{21947800}}{{509772900}}$ về phân số tối giản. 

Bài 4:
Tìm ba chữ số tận cùng của số: ${6^{{5^{12}}}}$
Bài 5:

Một con mèo bắt được số chuột đen nhiều gấp 3 lần số chuột trắng. Mỗi ngày con mèo an 6 chuột đen và 4 chuột trắng. Sau một số ngày, còn lại 60 chuột đen và 4 chuột trắng. Hỏi tổng số chuột mà mèo bắt được là bao nhiêu?

Bài 6:

Tìm các số tự nhiên n $\left( {1000 < n < 1500} \right)$ sao cho $a = \sqrt {20203 + 21n} $ cũng là số tự nhiên.

(Viết các số theo thứ tự tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu “;”).

Bài 7:

Tìm số p nguyên tố sao cho p+6; p+8; p+12; p+14 đều là số nguyên tố

Bài 8:

Cho $E = \dfrac{{ab}}{{(b - c)(c - a)}} + \dfrac{{bc}}{{(c - a)(a - b)}} + \dfrac{{ca}}{{(a - b)(b - c)}}$

Tính $\sqrt[{19}]{{2,23E}}$

(Làm tròn đến 3 chữ số thập phân)

 Trò chuyện