I. Hướng dẫn chung:

1. Tạo phòng thi:

2. Người tham dự:

3. Một số lưu ý:


II. Các kiểu đấu:

• Tổng quát: Chức năng này giống một đề "Thi Online" của website.

• Cách thi: Giải từ 2-5 bài trong vòng 5-20 phút và giới hạn 1-5 lần nộp bài.

• Người thi: Từ 2 - 6 người làm riêng lẻ nhau.

• Điểm cược: 0, 10, 50, 200, 500 HT và tỉ lệ thắng:

  • 2 người: 100% - 0%
  • 3 người: 75% - 25% - 0%
  • 4 người: 60% - 30% - 10% - 0%
  • 5 người: 50% - 30% - 13% - 7% - 0%
  • 6 người: 42% - 26% - 19% - 8% - 5% - 0%

• Chiến thắng: Xếp hạng theo số câu Đúng giảm dần, nếu cùng số câu Đúng xếp theo Chỉ số phụ theo tằng dần (Người chơi nào giải càng nhanh thì CSP càng thấp).

• Tổng quát: Chiến thuật để giải các bài toán trong ma trận.

• Cách thi: Giải các bài toán ở ma trận 3x3; 4x4; 5x5 trong vòng 5-20 phút và giới hạn 1-5 lần nộp bài.

• Người thi: 2 người đấu đối kháng.

• Điểm cược: 10, 50, 200, 500 HT.

• Chiến thắng: Ai giải đúng một hàng ngang, dọc hoặc chéo trước sẽ giành chiến thắng. Nếu không trận đấu sẽ HÒA.

• Tổng quát: Chức năng này để luyện kỹ năng bấm máy tính nhanh hoặc dùng để luyện tính nhẩm.

• Cách thi: "Cộng/trừ" 20 số có "2-5" chữ số hiện ra lần lượt trên màn trong vòng "4-30" giây.

• Người thi: Từ 1 đến không giới hạn.

• Điểm cược: Không được phép.

• Chiến thắng: Ai đưa ra kết quả phép tính đúng sẽ được từ 2 - 150 tùy theo mức độ khó.

1. Đấu nhóm:

• Tổng quát: Hai nhóm sẽ tranh giành nhau các vùng trên ma trận.

• Cách thi: Các thành viên trong đội cần trả lời Đúng các câu hỏi ở ma trận 3x3; 4x4; 5x5 trong vòng 5-20 phút và giới hạn 1-5 lần nộp bài.
Nếu vùng nào mà đội kia trả lời Đúng thì đội này không được trả lời lại.

• Người thi: Hai nhóm cử ra 2-3 người đấu với nhau.

• Điểm cược: 10, 50, 200, 500 điểm Nhóm.

• Chiến thắng: Nhóm nào trả lời Đúng nhiều hơn sẽ giành chiến thắng. Nếu có cùng số câu đúng thì xét Chỉ số phụ giống Giải nhanh.

2. Đấu đơn: Giống hoàn toàn "Đấu nhóm" nhưng áp dụng cho 2 cá nhân.

• Chức năng sắp ra mắt


Trò chuyện