Giao đấu casio với máy tính bỏ túi - năm 2017 - 965016


· · · · · · ·
Nambell
Trường THCS Trảng Dài - Đồng Nai
Trận đấu diễn ra 12/7/2017 8:48:41 PM với kết quả HÒA

Họ và tênBài 1Bài 2Bài 3Bài 4Bài 5
Trường THCS Trảng Dài
· · · · · · ·
--
--
--
--
1
--
--
--
--
--
Trường THCS Đức Lập
· · · · · · ·
--
--
--
--
1
--
--
--
--
--
Bài 1:

Ngân đọc 1 cuốn sách trong vòng 3 ngày .

Ngày đầu đọc 8/37 quyển sách

Ngày thứ 2 đọc 10/29 phần còn lại

Ngày thứ 3 đọc 18/19 phần còn lại

sau khi đọc còn lại 2 trang ( vì lười nên ko đọc)cheeky

Hỏi quyển sách bạn Ngân đọc có tất cả bao nhiêu trang?

 :good luck laugh đề do QL Nguyễn Phương Thanh Ngân ra . Thắc mắc vui lòng nhắn tin cho tôi

 

Bài 2:

Cho ${S_n} = \dfrac{{\sqrt 3  + {S_{n - 1}}}}{{1 - \sqrt 3 {S_{n - 1}}}}$, với n là số tự nhiên không nhỏ hơn 2.

Tính $S = {S_1} + {S_2} + {S_3} + ... + {S_{2073}}$, biết rằng ${S_1} = 1$

Làm tròn kết quả đến 2 chữ số ở phần thập phân.

Bài 3:

Tháp tam giác là hình tam giác đều lớn cấu thành từ nhiều tam giác với nhiều tầng. Hỏi tháp tam giác với độ cao là 237 có bao nhiêu hình hình thoi.

Ví dụ:

  • Tháp tam giác độ cao là 2 có 3 hình thoi.
  • Tháp tam giác có độ cao là 3 có 9 hình thoi.

Tháp tam giác

Hình minh họa tháp tam giác có độ cao là 4

Bài 4:

Kí hiệu $\left\| {x,2} \right\|$ là làm tròn số thực x với 2 chữ số ở phần thập phân theo nguyên tắc quá bán. Tính giá trị $S = \left\| {\sqrt[3]{{{{41}^2}}},2} \right\| + \left\| {\sqrt[3]{{{{42}^2}}},2} \right\| + \left\| {\sqrt[3]{{{{43}^2}}},2} \right\| + ... + \left\| {\sqrt[3]{{{{97}^2}}},2} \right\|$

Bài 5:

Tìm giá trị nhỏ nhất của: 3x2 + y2 + 10x - 2xy + 28Trò chuyện